XXVIII Годишна конференция на БПА | 2020

с участието на група Сигнал | хотел Wave Resort, гр. Поморие