ТРАВЕЛ МЕНИДЖМЪНТ стартира изпълнението на одобрен за финансиране проект BG16RFOP002-2.092-0669-C01

ТРАВЕЛ МЕНИДЖМЪНТ стартира изпълнението на одобрен за финансиране проект BG16RFOP002-2.092-0669-C01

„ТРАВЕЛ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД стартира изпълнението на одобрен за финансиране проект BG16RFOP002-2.092-0669-C01 по проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по закона за туризъм като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по ДБФП №BG16RFOP002-2.092-0669-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 38 171,95лв. при 100% размер на договорената безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 171,95лв., от които 32 446,16лв. европейско и 5725,79лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 21.12.2020 г, а крайният срок 21.03.2021 г. Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 в ТРАВЕЛ МЕНИДЖМЪНТ ООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност в извършването на туроператорска и/или туристическа агентска дейност. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.