Привличане на събития в България от сферата на MICE

Привличане на събития в България от сферата на MICE

 

Привличане на събития в България от сферата на MICE е сред дългосрочните приоритети на Министерството на туризма като в тази посока ще започне да се работи още през настоящата 2019 година. За реализиране на този държавен приоритет, Българското конгресно бюро ще бъде основен партньор на Министерството с оглед националния обхват на дейността му. Това стана ясно на проведена в края на 2018 година среща на представители на БКБ с министър Ангелкова и водения от нея екип.

На срещата, министър Ангелкова отбеляза изключително навременното създаване на национално конгресно бюро, което може да поеме ролята на one-stop-shop при представяне на България като световна MICE дестинация. Визията на Министерството на туризма за разгръщане на този приоритет включва привличане на годишни ротационни срещи на международни организации и в частност на организации в областта на туризма. Като домакин на тези събития наред София следва да се разглеждат големи градове и ключови курорти, което отлично кореспондира с основополагащия принцип на БКБ да представлява събитийния потенциал в един широк национален план.

На проведената през декември 2018 г. среща, представителите на БКБ имаха възможността да представят на министър Ангелкова целите и стратегията за развитие на Бюрото. В резултат на дискусията стана ясно, че плановете на Министерството на туризма за по-задълбочено разработване на MICE индустрията имат много допирни точки с мисията на БКБ и в негово лице Министерството може да има надежден партньор и основен изпълнител на общата цел.

Очертава се конкретните точки на това Партньорство и начините, по които Министерството на туризма би могло да окаже институционална подкрепа на БКБ, да бъдат скрепени в Меморандум за сътрудничество, чийто проект започна да се обсъжда в началото на 2019 г.

Разговорът с министър Ангелкова бе изключително ползотворен и оптимистичен с оглед бъдещата дейност на БКБ. На срещата, екипът на Министерството ясно изрази воля за предприемане на стъпки в посока утвърждаване на България като световна MICE дестинация като същевременно трябва да продължи да се работи на национално ниво по изграждане на необходимата инфраструктура и условия за това.

Източник: https://bgcb.eu/bg/novini/

Повече информация за организиране на събития, може да намерите на сайта ни.