Бизнес симулация "The pipeline" с Травел Мениджмънт

Бизнес симулация "The pipeline"  с Травел Мениджмънт

Бизнес симулацията е инструмент за развитие на способностите за взимане на решение, както и за разпределение на дейностите в един екип.

С предлаганата от Травел Мениджмънт бизнес симулация „The pipeline” можете да поставите участниците в ситуация напълно отразяваща динамиката на процесите и събитията в ежедневната работа на един екип.

С използването на бизнес симулация може да помогнете на вашия екип да подобри умения като:

  • Иновативно и креативно мислене;
  • Решаване на проблеми и конфликти;
  • Работа в екип;
  • Лидерски умения;
  • Планиране и управление на проекти;

Участниците в една бизнес симулация трябва да разрешат конкретно предизвикателство, което е със специфични параметри в ограничен период от време. Проява на различни подходи за справяне, изпробване на умения, индивидуални изяви и работа в екип – това са само част от елементите, които ще откриете в една бизнес симулация.

В програмата „The pipeline” основната задача е да се подобри синергията в организацията и взаимодействието между членовете на екипа и да се увеличи колективния принос за успеха на компанията.

Повече информация за коледното парти може да намерите на сайта ни.